One road to seattle 【一】【路】【向】【西】【雅】【圖】登陸DNLM 不求人

美國 - 華盛頓州 - 西雅圖 港人小聚
  吸睛指數 27976       2020-12-26 23:37:13

專為 #香港人 而設既 #西雅圖 寫真集 包含西雅圖及鄰近地區既隱世美食/劣食/好去處/地雷 想到西雅圖做路人甲/定居/留學/流浪/旅行散心必睇! 請多多指教~

標籤
按以下標籤查看其他相關資訊
已複製
WhatsApp
聯絡方法
聯絡電郵 oneroadtoseattle@gmail.com
社交媒體網址
評論 (要登入咗先可以評論)