Tulip Festival【#焫焫焫焫焫焫著】

美國 - 華盛頓州 - 西雅圖 地膽推介 - 海外生活事件簿
  吸睛指數 22720       2021-04-21 04:42:10

雖然呢幾日西雅圖氣溫到熱到焫著,但天氣真係靚到爆炸😍 襯仲係春季,睇完櫻花輪到去睇鬱金香啦~

Tulip festival 位於Mount Vernon既tulip town。因應covid關係,主辦單位為左控制人流 (兼撲少少水😏) ,市民需要購票入場。雖然主辦單位已經想減少人流,但去到發現原來好L多人,建議揀最早時段去,或預留時間慢慢塞車塞入去。展覽去4月30號架咋!

訂飛網址:https://tuliptown.com/

Address: 15002 Bradshaw Road,Mount Vernon, WA 98273

歌詞來源:Ignited - Mirror

標籤
按以下標籤查看其他相關資訊
已複製
WhatsApp
聯絡方法
聯絡電郵 oneroadtoseattle@gmail.com
社交媒體網址
評論 (要登入咗先可以評論)